Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Бошко Кућански

Бошко Кућански Бошко Кућански рођен је 1931. године у учитељској породици у Лици, а школовао се у неколико личких и далматинских мјеста. Нижу и вишу гимназију је завршио у Шапцу. Завршио је Стоматолошки факултет у Београду 1958. године и Медицински факултет у Сарајеву 1972. године. Студирао је историју умјетности на Филозофском факултету у Београду и студијски боравио у Италији, Француској, Чешкој, Словачкој, Шпанији, САД и Канади. Одбранио је докторску дисертацију 1965. године и положио испит специјалности из хирургије. Један је од оснивача и утемељивача Стоматолошког факултета и Академије ликовних умјетности у Сарајеву гдје је као универзитетски професор све до одласка у пензију држао предавања на дипломском и постдипломском студију. Као гостујући професор предавао је на ликовним академијама у Цетињу, Требињу, Лајпцигу и Берлину.

Академик Кућански био је члан удружења ликовних умјетника Босне и Херцеговине и међународног друштва пластичара при UNESCO-U. Био је редовни члан АНУБиХ и инострани члан Академије наука и умјетности Војводине. Осим стручних књига Пластична анатомија и орална хирургија написао је преко сто тридесет стручних и научних радова, међу којима је и шест оригиналних хируршких поступака или метода које представљају значајан допринос струци и науци. Био је професор емеритус Универзитета у Сарајеву.

Упоредо са педагошким и научноистраживачким радом активно се бавио ликовним умјетностима, скулптуром и сликарством, као и књижевношћу. Сериозно обрађена и богато илустрована сликарска монографија Бошка Кућанског пажње је вриједан издавачки напор да се након скулптура са којима је досегао висок интернационални ниво прикажу његова сликарска остварења и тако стекне увид у богато ликовно стваралаштво једног вишестраног умјетника. Поред многобројних индивидуалних и колективних изложби, као озбиљан представник савремене југословенске умјетности излагао је на међународним бијеналима у Будимпешти, Падови, Венецији, Габрову, Њујорку, Александрији, Токију и многобројним селективним изложбама у земљи и иностранству готово на свим континентима. У току 65 година ликовног рада организовао је 106 самосталних изложби и за своја остварења добио 63 националне и интернационалне награде. Бошко Кућански је носилац бројних високих признања за научни, стручни и друштвени рад.

Бављење књижевношћу резултирало је публицираним збиркама стихова и поетске прозе: Вјечни Висови Арарата (1952), Брестови усправно ходе (1955), Небесник (1956), Изворник (1958), Зелен зим (1960, 2000), Уздарја (2000), Мрвен сна (2007), Дуга брестова сен (2009, Цвијићева 12 (2012).

Преминуо је 2016. године у 85. години живота. Сва своја умјетничка дјела оставио је граду Источно Сарајево, која чекају да се на адекватан начин смјесте у галарији која ће носити име истакнутог умјетника, а чија изградња је почела 2007. године.