Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Легат

Легат Неђе Шиповца је лична библиотека књижевника, романсијера, есејисте и пјесника академика Неђе Шиповца, коју је завјештао Матичној библиотеци. Легат садржи 1976 монографских публикација и бројну периодичну и некњижну грађу (листове, часописе, фотографије, диплому, похвале, признања, портрете, захвалнице). Монографске публикације су заступљене у дјелима из филозофије, религије, белетристике (домаћих и страних писаца), књижевне критике и друштвених наука. У легату су највише заступљене издавачке куће „Веселин Маслеша“, Српска књижевна задруга, Свјетлост, Просвета, Напријед и Ријеч и мисао. Легат чине и слике, личне ствари и намјештај (изрезбарени радни сто са столицом). Библиотечка грађа је обрађена по међународним библиотечким стандардима и евидентирана у лисном алфабетском и електронском каталогу. Као посебна библиотечка цјелина Легат Неђе Шиповца физички је одвојен од осталог фонда.

Легат Неђа Шиповца садржи:

 1. Дјела из белетристике (поезију, приповијетке, новеле, романе, путописе, есеје, књижевне критике),
 2. Рјечнике,
 3. Дјела на страним језицима (углавном, италијански),
 4. Рукопис Све жене Иве Андрића, који је и публикован 2012. године од стране Матичне библиотеке Источно Сарајево,
 5. Портрет Алексе Шантића, Његоша, портрет Неђа Шиповца – рад Милића од Мачве, „Бомбардована кућа“ од Ј. Првуловића и „Босански лонац“ од Сухецког,
 6. Диплому о завршеном Филозофском факултету у Сарајеву, одсјеку за Јужнословенску књижевност,
 7. Одлуку Скуптшине АНУ РС од 5. септембра 2008. године о избору Недељка Шиповца за редовног члана Акдемије,
 8. Високо признање Академије Иво Андрић за животно дјело Неђа Шиповца, Београд, 10.12.2006.,
 9. СО Вишеград Недељку – Неђи Шиповцу за друштвено корисна дјела и подвиге који су постигнути уз наглашен напор и самопријегор, Вишеград, 15. април 1997.,
 10. Шестоаприлску награду града Сарајева Неђи Шиповцу за надахнуто писану књигу приповиједака Сами, Сарајево, 6. април 1975.,
 11. Плакету града Мостара за допринос успјешном организовању културних манифестација Мостара и књижевно дјело посвећено Херцеговини, Мостар, 12. 2. 1988.,
 12. Повељу за сарадњу и допринос на унапређењу Музеја града Зеница, Зеница, 12. април 1977.,
 13. Признање „Просвјетног листа“ за сарадњу и допринос јавном гласилу просвјетних, културних и научних радника БиХ, Сарајево, 15. новембар, 1985.,
 14. Захвалницу поводом јубилеја 25. годишњице ФК „Пролетер“, Сарајево, 1985.,
 15. Повељу у знак признања и захвалности за допринос развоју туризма у СР БиХ,
 16. Шантићеву награду, штап и шешир,
 17. Фотографије са разних свечаности и промоција књига, око 117 комада,
 18. Писма, преписке, брошуре, беџеви, интервуји...

 

 

Легат Мирка Шарoвића (1956- ), политичара и бившег предсједника Републике Српске, у Матичној библиотеци у Источном Сарајеву је збирка отвореног прилива и тренутно броjи 578 библиографских јединица (монографских публикација), инвентарисаних у посебној књизи инвентара, обрађених скраћеним каталошким описом и смјештених у витрине по текућем броју инвентара. Саставни дио легата чине монографије и стручне  књиге домаћих и страних аутора које је господин Шаровић добијао на поклон посјећујући стране државнике и дипломате док је вршио функцију предсједника Републике Српске.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легат Риста Трифковића (1924-1992), приповиједача, романсијера, есејисте, књижевног критичара и историчара, чини његова лична библиотека са 1204 књиге, 60 часописа, те преко хиљаду  листова рукописа, преписке, исјечака из новина, извјештаја, љекарских налаза, документата и  дописница.
Породица Риста Трифковића је у јуну 2014. године поклонила Матичној библиотеци његову личну библиотеку, грађа је пописана у посебну књигу инвентара, смјештена у витрине и подијељена је у 5 група. Прву групу чини 1099 књига белетристике различитих домаћих и страних аутора. У другој групи од 18 књига су Трифковићева сопствена дјела (11 наслова, 14 примјерака) и дјела у којима се Трифковић јавља као аутор дијела књиге (4 наслова, 4 примјерка). Трећа група су књиге којима је Трифковић био уредник (78 наслова, 83 примјерка). Новине и часописи, углавном из књижевности и умјетности, чине посебну четврту групу легата.
Пету групу чини 1098 листова рукописа, преписке и личних докумената. 

 

 

 

 

 

 

 

Legat Vojislava MaksimovićaЛегат Војислава Максимовића (1935- ) је његова лична библиотека коју је поклонио Матичној библиотеци Источно Сарајево. Легат чине књиге, периодичне публикације, рукописи, преписка, фотографије и документи који су дати на трајно чување и кориштење. Легатом богатог и разноврсног опуса, Војислав Максимовић је Матичној библиотеци за живота указао повјерење. Библиотека ће радити на заштити и очувању значаја и вриједности легата. Легат садржи 2 349 монографских публикација различитих форми и жанрова и 946 примјерака часописа.

Војислав Максимовић професор-емеритус, књижевник, историчар књижевности и библиотекарства, носилац је високих одликовања Републике Српске : Орден Републике Српске са лентом (1994) и Орден Немањића (1996).

Војислав Максимовић књижевно стваралаштво започео је у студентским данима, објављивањем пјесама, да би након завршетка студија интензивније писао различите литерарне форме-огледе, приказе, студије, приповјетке, романе и поетску прозу.

 

 

 

Најновије