Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Библиотека

Матична библиотека Источно Сарајево је најразвијенија библиотека на овим просторима, а Министарство просвјете и културе нам је додијелило функцију матичности за територију сарајевско–романијске регије. То значи да вршимо стручни надзор и бринемо се о развоју библиотечко-информационе мреже за све типове библиотека које дјелују на просторима Хан Пијеска, Рогатице, Сокоца, Пала, Источне Илиџе, Источног Новог Сарајева и Трнова.

Матична библиотека Источно Сарајево од свог оснивања 1996. године до данас представља најзначајнији библиотечко-информациони центар на сарајевско-романисјкој регији. Смјештена је на 852 м² укупне површине, док за свој рад располаже са 12 просторија. Такође, на располагању је 230 м² за магацински смјештај грађе и 50 м²  изложбеног простора. Фондови библиотеке смјештени су на 2.215 метара полица.

Матична библиотека Источно Сарајево располаже са књижним фондом од 118 000 монографских публикација, од чега 42.000 стручних и научних књига и 8.000 књига на страним језицима. Располажемо богатом референсном збирком коју чине енциклопедије, рјечници, лексикони,приручници, библиографије

Програмски задаци рада Матичне библиотеке Источно Сарајево дефинисани су Законом о библиотечкој дјелатности, Законом о културним добрима, те међународним стандардима и смјерницама за рад јавних библиотека и у функцији су реализације циљева од општег интереса у библиотечко-информационој дјелатности која подразумјева да Библиотека својим корисницима обезбјеђује приступ знању, информацијама и идејама како би остварили своје индивидуалне и колективне потребе и слободе. Ови циљеви оставрују се кроз услуге које библотека пружа кроз своја одјељења: Одјељење белетристике, Одјељење стручне и научне књиге, Одјељење стране књиге, Одјељење периодике, Одјељења за слијепа и слабовида лица, Електронску читаоницу, те органка Дјечија библиотека Источно Сарајево.

Одличну сарадњу имамо са свим факултетским библиотекама који дјелују на простору Града Источно Сарајево, те активно помажемо факултетским библиотекарима на имплементацији и уједначавању библиотечких стандарда (организујемо стручне семинаре, те одржавамо софтвере за библиотечко пословање). Значајну помоћ смо пружали код имплементације програма за библиотечко пословање WINISIS, a сада смо активни у пружању помоћи код имплементације програма Cobiss 3.

Осим материјалних капацитета којим располаже наша установа, (књижара, фотокопирница, књиговезница), најважнији наш ресурс јесу заинтересовани и едуковани кадрови.

Захваљујући управо људском ресурсу , библиотека се успјешно повезује са бројним установама, организацијама, институтима у земљи и окружењу. Успјешно сарађујемо са Гете институтом, Библиотеком британског савјета, Институтом за стране језике у Београду, Филолошким факултетом у Београду, Матицом Српском, Катедром за библиотекарство у Београду, Учитељским факултетом у Сомбору итд. Чланица смо Асоцијације информатичара БИХ и тестни центар за ECDL, a успјешно организујемо и курсеве страних језика и рачунара.

Библиотека је у више наврата награђивана за свој рад . Добитници смо награде „ Ђорђе Пејановић“ за најбољу библиотеку у Републици Српској, награде „Ђорђе Пејановић“ за најбољег библиотекара, Сребрне плакете Града, Повеље Општине Источно Ново Сарајево...

Најновије