Стефана Немање 6, 71123 Источно Сарајево 057 340 305 info@matbibli.rs.ba Радно вријеме: 08 - 19

Божидар Авлијаш

Божидар Авлијаш (Сарајево, 7. јануар 1927 - Источно Сарајево, 1. децембар 2020.) је радну каријеру започео након демобилизације из Југословенске Армије крајем 1947. године, прво као књиговођа Земљорадничке задруге Которац, а затим као финансијски ревизор Среског задружног савеза Сарајево, истраживач у  Заводу за трговину БиХ, савјетник за систем цијена Републичког завода за цијене, савјетник у Републичком секретаријату за финансије БиХ, савјетник у Извршном вијећу БиХ, савјетник у Привредној комори БиХ, савјетник у Вијећу Савеза синдиката БиХ и најзад као директор Сектора за планирање развоја и економски систем у Пословном систему УНИС Сарајево.  Крајем 1988. године отишао је у мировину, али је као доктор економских наука био ангажован на истраживачким пројектима у «УНИС»-у све до 1991. године, када је основао Агенцију за економско-финансијски консалтинг.

Уз рад је у Сарајеву завршио нижу гимназију, средњу економску школу и економски факултет. Почетком 1988. године, одбранио је докторску дисертацију на тему «Удруживање (концентрација) рада и средстава (капитала) као фактор ефикаснијег привређивања пословно повезаних предузећа».
Послије завршетка рата у БиХ покренуо је излажење листа «Пословне новине» «НИШП» «ОСЛОБОЂЕЊЕ» Републике Српске чији је био главни и одговорни уредник, израду Каталога- Привреде сарајевско- романијске регије  чији је био главни уредник, часописа «ГЛАС СРПСКОГ ИНТЕЛЕКТУАЛЦА», чији је био главни уредник. Члан је  Редакционог одбора Књижевне задруге Бања Лука (Зборник друштвених и хуманистичких наука).

Објавио је више чланака у поменутом зборнику, листу «НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ», «ГЛАС СРПСКЕ», «ПОЛИТИКА», «ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ», ПОСЛОВНИМ НОВИНАМА, ПРИВРЕДНИМ НОВИНАМА, САРАЈЕВО и другим издањима привредне штампе. Иницијатор је оснивања Српског интелектуалног форума Источно Сарајево и био је први предсједник СИФ-а. Био је члан Савјета Универзитета Источно Сарајево и кандидат за члана СЕНАТА Републике Српске. У току радне каријере објавио је слиједећа вриједна дјела (извод из докторске дисертације): Самоуправно споразумијевање о расподјели дохотка и личних доходака, Распоређивање дохотка и расподјела средстава за личне дохотке, Самоуправно уређивање односа у стицању и распоређивању дохотка и расподјели средстава за личне дохотке, Самоуправно уређивање доходовних односа у удруженом раду, Самоуправно уређивање доходовних односа у организацији удруженог рада. А у следећим књигама је био главни аутор , уз учешће сарадника Друштвено  договарање и самоуправно споразумијевање о расподјели дохотка и личних доходака, Самоуправно споразумијевање и друштвено договарање- Основе и мјерила расподјеле доходка и личних доходака, Друштвено договарање и самоуправно споразумијевање о расподјели дохотка и личних доходака, Основе за израду самоуправних споразума о распоређивању дохотка и расподјели средстава за личне дохотке привредних групације, Самоуправно уређивање односа у стицању и распоређивању дохотка и расподјели средстава за личне дохотке, Припремање, доношење и праћење остваривања средњорочних планова ОУР-а, Самоуправно планирање у удруженом раду, Самоуправно уређивање доходовних односа у организацијама удруженог рада, Годишњи плански акти за праћење остваривања средњорочних планова ОУР-а, Методологија за израду годишњег плана ОУР-а,  докторска дисертација «Удруживање рада и средстава као фактор ефикаснијег привређивања пословно повезаних предузећа».  (1987)

Аутор је збирке пјесама «СЈЕМЕ ЗВИЈЕЗДА» у издању НШП «Ослобођење», 1997.г,  аутентично  казивање о великој борби и страдању сарајевских Срба   рату у БиХ.

Аутор је књига:

ЕКОНОМИЈА-ЗНАЊЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРОФИТ, СТАБИЛНОСТ,  издање  Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 2007. г.

СНОВИ И ОКОВИ, издавач аутор, Штампарија  «Еуропринт» 2008. г.

ЦД ПРЕГРШТ СНОВА-БРЕМЕ ЛОМА (издавач аутор)

ДВД РЕПУБЛИКО СРПСКА, ВОЛИМО ТЕ (издавач аутор)

ДВД ЉУДИ И ВРИЈЕМЕ (издавач аутор)

ДВД МОЈА ИСПОВИЈЕСТ (издавач аутор).

Источно Сарајево, март 2009.године.