Одјељење за слијепа и слабовида лица

Odjeljenje za slijepa i slabovida licaОдјељење за слијепа и слабовида лица Матичне библиотеке намијењено је општем образовању, информисању и задовољавању културних потреба слијепих и слабовидих лица.

На подручју сарајевско-романијске регије живи око 150 слијепих и слабовидих особа, које полазећи од тога да су "сви људи по природном праву једнаки" теже пуном и ефективном учешћу и укључености у друштво, равноправности  и остварењу својих права. Културна права, као једна од темељних људских права, укључују право на образовање и уживање у бенефицијама културне слободе и научног прогреса.

Главна сврха Одјељења за слијепа и слабовида лица Матичне библиотеке је омогућити слијепим и слабовидим лицима широм Републике Српске и окружења да несметано уживају приступ културним материјалима у приступачним форматима.

Осим својом основном дјелатношћу прикупљања, обраде и  издавања библиотечке грађе у корисницима доступним форматима, бави и издавачком дјелатношћу, која обухвата штампање брајевих књига, те тонско снимање, обраду и умножавање књига у звучном mp3 формату, а до сад је уз помоћ Ради и телевизије Источно Сарајево снимљено 20 нових звучних књига. 

Корисницима Одјељења на располагању је 20 књига штампаних брајевим писмом и1500 звучних књига.

Такође у просторијама Библиотеке врши се обука слијепих и слабовидих лица из многих области корисних за њихову већу интеграцију у друштво, као што су учење брајевог писма, информатичка обука и сл. Библиотека је и мјесто гдје се одржавају и различите манифестације културно-забавног карактера. 

Кроз сарадњу и заједничке активности са библиотекама и удружењима слијепих из окружења трудимо се да квалитет наших услуга подигнемо на виши ниво.

Одјељење за слијепа и слабовида лица Матичне библиотеке оријентисано је на реализацију слиједећих конкретних активности: 

Нашим корисницима на располагању су слиједеће услуге: