Best Practice u 22 приче

bestpractice

Best Practice у 22 приче доноси велики број оригиналних прилога истакнутих америчких стручњака и више текстова аутора проф. др Гордане Стокић Симончић који се односе на комуникацију, културу организације и односе библиотека с јавношћу у Сједињеним америчким државама.

Аутори текстова специјално написаних за ову студију су: Jose-Marie Griffiths, dean, Evelyn Daniel, Barbara B. Moran, Rebecca Vargha (pressident- elect, Special Library Association), Katherine Thompson (Chapel Hill Public Library), Diane Strauss, Lisa Norberg (UNC Library Public Services), Michele Flatcher (Development Office), Lynn V. Blanchard (UNC Public Services), Barbara Semonche (Park Library), Ralph Eubanks (LOC Publishing Office), Thomas Mann (LOC Main Reading Room), Judith Roach (LOC Geneology Center), Predrag Pajić, Grant Harris, Angela Cannon (LOC The European Reading Room), Anči Hoh (LOC Asian Division and Vollections), John J. Cole (Center for the Book), Nency Gwinn (Smithsonian Institution Libraries), Smiljka Soretić (Dumbarton Oaks Library), Meri Vilkins Džordan (Simons College, Boston).

Књигу препоручују проф. др Милена Драгићевић - Шешић и проф. др Жељко Вучковић.